Ταυτότητα

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού «Δώρο Ζωής» είναι η μετεξέλιξη της “Υποστηρικτικής Ομάδας Θηλασμού Λευκωσίας”. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2009 από παιδίατρους, γονείς και άλλους υπέρμαχους του θηλασμού με στόχο την προστασία, προώθηση και στήριξη του μητρικού θηλασμού.

Ο Σύνδεσμος πραγματοποιεί μηνιαίες συναντήσεις με σκοπό την ενημέρωση των εγκύων και νέων γονιών για το μητρικό θηλασμό και ενδυναμώνει το δίκτυο στήριξής τους για να μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά τους το δώρο ζωής που λέγεται μητρικός θηλασμός. Διατηρεί επίσης γραμμή επικοινωνίας για τη στήριξη των μητέρων που θηλάζουν ή θέλουν να θηλάσουν.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού οραματίζεται την επαναφορά του μητρικού θηλασμού ως τον πλέον φυσικό τρόπο να τραφεί και να γαλουχηθεί το βρέφος, αποκλειστικά για 6 μήνες και με συμπληρωματικές τροφές για 2 χρόνια τουλάχιστον, καθώς επίσης και την αλλαγή κουλτούρας στα θέματα μητρικού θηλασμού.

The Cyprus Breastfeeding Association “Gift for Life” was founded in 2009 by paediatricians, parents and supporters of breastfeeding and as an evolution of the “Nicosia Breastfeeding Support Group”.Its aim is to promote breastfeeding to parents and to support them after their baby is born.

The Association organises monthly meetings to inform expectant and new parents about breastfeeding. It provides a support network to enable them
to offer their children the “Gift for Life”, breastfeeding. The Association also maintains a free helpline to support mothers who are breastfeeding or wish to breastfeed.

The Cyprus Breastfeeding Association “Gift for Life” envisions the return of breastfeeding as the most natural way to feed all babies exclusively for 6 months and for at least 2 years with supplementary foods. In the long term, the aim is to see a cultural change in breastfeeding issues.