Ταυτότητα

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θηλασμού «Δώρο ζωής» είναι η μετεξέλιξη της “Υποστηρικτικής Ομάδας Θηλασμού Λευκωσίας’. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2009 από παιδίατρους, γονείς και άλλους υπέρμαχους του θηλασμού με στόχο τη προστασία, προώθηση και στήριξη του μητρικού θηλασμού. Ο Σύνδεσμος πραγματοποιεί μηνιαίες συναντήσεις με σκοπό την ενημέρωση των εγκύων και νέων γονιών για το μητρικό θηλασμό και ενδυναμώνει το δίκτυο στήριξης τους για να μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά τους το «Δώρο Ζωής» που λέγεται μητρικός θηλασμός. Ο Σύνδεσμος διατηρεί επίσης γραμμή επικοινωνίας για τη στήριξη των μητέρων που θηλάζουν ή θέλουν να θηλάσουν.